Förseningar i distributionen lördag 25 mars

Idag har vi ett flertal förseningar som beror på sjukdomar

Den första förseningen gäller Körfältet.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:30.

Den andra förseningen gäller Odensala.
Här beräknar vi att det är klart till ca 07:00.

Den tredje förseningen gäller Lugnvik och Ås.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:30.

Till sist så har vi även en försening i Stugun.
Här kommer tidningarna att delas ut på måndag 27/3.