Förseningar i distributionen lördag 2 mars

Idag har vi ett flertal förseningar som beror på sjukdomar samt ny vikarie.

Den första förseningen gäller centrala Östersund.
Här beräknar vi att det är klart till ca 07:00.

Den andra förseningen gäller Frösön.
Här beräknar vi att det är klart till ca 09:30.

Till sist så har vi en försening i Änge och Kaxås.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:00.