Förseningar i distributionen lördag 16/12

Idag har vi två förseningar som båda beror på sjukdom.

Den ena gäller Lugnvik.
Där beräknar vi vara klara ca 10:30.

Den andra gäller Odenslund och Söder.
Här försöker vi få ut tidningarna under morgon och förmiddag.