Förseningar i distributionen lördag 10 december

Idag har vi ett flertal förseningar som beror på sjukdom och nya vikarier.

Den första förseningen gäller områdena Blomängen och Odenskog.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:00.

Den andra förseningen gäller Odenslund.
Här beräknar vi att det är klart till ca 10:00.

Sista förseningen gäller nedre Torvalla.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:00.