Förseningar i distributionen fredag den 7 januari

Idag har vi ett flertal förseningar som beror på sjukdom och fordonsproblem.

Den första förseningen gäller Frösön.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:00.

Den andra förseningen gäller områdena Odenslund och Marielund.
Även här beräknas det vara klart till ca 08:00.

Till sist så är det även försenat i Hammerdal och Föllinge.
Här beräknar vi att det är klart ca 14:00.