Förseningar i distributionen fredag den 2 september

Idag har vi ett flertal förseningar som beror på sjukdom och nya vikarier.

Den första förseningen gäller områdena Marielund, Karlslund och Solliden.
Här beräknar vi att det är klart till ca 10:00.

Den andra förseningen gäller Torvalla.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:30.

Sedan är det även försenat i Bräcke, Gällö, Dvärsätt och Ås.
Här beräknar vi att det är klart till ca 10:00.