Förseningar i distributionen fredag den 13 maj

Idag har vi ett flertal förseningar som beror på sjukdom samt distriktsomläggning.

Områden som är berörda och beräknade att vara klara till ca 07:00 är:
Centrala Östersund, Solliden och Frösön.

Sedan är det även försenat i Lit och Häggenås.
Här beräknar vi att det är klart till ca 10:00.

Till sist så är det även försenat i Mörsil, Mattmar, Ytterån och Rödön.
Här beräknar vi att det är klart till ca 10:00.