Förseningar i distributionen fredag 8/7.

Idag har vi tre förseningar i distributionen på grund av sjukdom.

Den första gäller Odenslund. Där beräknas det vara klart ca 10:00.

Den andra gäller Odenslund-Odenskog. Där beräknas det vara klart ca 8:00.

Den tredje gäller Västra Odensala. Där beräknas det vara klart ca 9:30.