Förseningar i distributionen fredag 29/12

Idag har vi tre förseningar i distributionen.

I Brunflo och Pilgrimsstad blir det en försening som beror på sjukdom.
Här beräknar vi vara klara ca 11:30.

På grund av bilproblem blir det sent i Hammerdal och Föllinge.
Det blir klart ca 10:00.

I Frösödal och Frösö Strand blir det en större försening som beror på sjukdom.
Vi försöker att få ut tidningarna under dagen.