Förseningar i distributionen fredag 23 februari

Idag har vi en försening i Odenslund som beror på ny vikarie.
Här beräknar vi att det är klart till ca 07:00.

Sedan kommer en del abonnenter i Ås bli utan sin ÖP idag då det saknades tidningar från tryckeriet.