Förseningar i distributionen fredag 13 januari

Idag har vi två stycken förseningar som beror på sjukdom.

Den första förseningen gäller Körfältet, Östersund.
Här beräknar vi att det är klart till ca 10:00.

Den andra förseningen gäller nedre Torvalla.
Här beräknar vi att det är klart till ca 07:00.