Förseningar i distributionen fredag 1 december

Idag har vi tre stycken förseningar som beror på ny vikarie, sjukdom samt fordonsproblem.

Den första förseningen gäller Västra Odensala.
Här beräknar vi att det är klart till ca 09:00.

Den andra förseningen gäller Centrala Östersund och Odenslund.
Här beräknar vi att det är klart till ca 11:00.

Till sist så har vi även en försening på Frösön.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:00.