Förseningar i distributionen fredag 1/3

I Kaxås och Änge blir det försening idag på grund av ny vikarie.
Där beräknar vi att allt är klar ca 08:30.

I Hallen och Trångsviken blir det en större försening på grund av bilproblem och ishalka.
Vi försöker få ut tidningarna under dagen. Om vi inte lyckas så delas de ut imorgon lördag.

Slutligen så har vi även en försening i Karlslund i Östersund som beror på sjukdom.
Vi beräknar att utdelningen där är klar ca 09:00.