Förseningar 3 februari

Idag den 3 februari är utdelningen i hela länet försenad pga problem i ett av tryckerierna.

Vi uppskattar förseningen till mellan 1,5 och 2 timmar.