Förseningar 13/4

Vintern har kommit åter med kraftigt snöfall, vilket påverkar tidningsdistributionen idag. Distributionen är generellt cirka 1-2 timmar försenad och vissa kunder kommer tyvärr att få vänta till i morgon på sina tidningar på grund av att vi inte tar oss fram till alla hushåll.