Försening i Östersund torsdag den 17 september

Idag är det försenat i områdena Odenslund samt Tegelplan.
Det beräknas vara utdelat och klart till ca 07:00.