Försening i Jämtland måndag den 11 maj

Idag har vi försening i Nälden, Alsen och Trångsviken.
Beräknas vara utdelat till 08.00.