Försening i distributionen torsdag den 30 juni

Idag har vi två stycken förseningar i distributionen på grund av sjukdom.

Den första förseningen gäller i Odenslund. Där beräknas det vara klart ca 10:00.

Den andra gäller i Nälden och Alsen. Där beräknas det vara klart ca 11:00.