Försening i distributionen torsdag den 19 maj

Idag har vi en försening i Lit och Häggenås som beror på distriktsomläggning.
Vi beräknar att det är klart till ca 08:15.