Försening i distributionen torsdag den 13 januari

På grund utav väderomslaget som började igår har en hel del vägar blivit väldigt hala, vilket gör att det är svårt med framkomligheten.
Framför allt på de mindre vägarna. En del abonnenter som bor efter de mindre vägarna kommer att bli utan sin tidning idag.
Detta gäller i hela Jämtland/Härjedalen.
Vi kommer då att dela ut tidningen imorgon fredag om väglaget tillåter det.

Utöver detta har vi även förseningar som beror på sjukdom.

Områdena som berörs är Stadsdel Norr, Lugnvik och Frösön.
Vi beräknar att Stadsdel Norr och Lugnvik är klart till ca 10:00 och Frösön ca 08:00.