Försening i distributionen torsdag 7/12

Idag har vi en försening i Hammarstrand och Kälarne som beror på en ny vikarie.
Vi beräknar att det är klart till ca 12:00.