Försening i distributionen tisdag 1/8

Idag blir distributionen försenad i Karlslund och Solliden, på grund av sjukdom.

Vi beräknar vara klara ca 08:30.