Försening i distributionen onsdag den 29 juni

Idag har vi två stycken förseningar som beror på sjukdom.

Den första förseningen gäller området Odenslund. Där beräknas det vara klart ca 10:00.

Den andra gäller Nälden och Alsen. Där beräknas det vara klart ca 11:00.