Försening i distributionen onsdag 9/11

Då har vintern kommit till länet…

På grund av snöfall och moddiga och oplogade vägar kan Din tidning komma lite senare än vanligt idag.

Vi uppskattar att det på sina håll kan vara ca en timmes försening mot normalt.

I Järpen är vi också extra sena pga fordonsproblem, här är det klart ca 10.00.