Försening i distributionen onsdag 6 december

Idag har vi en försening i Hammarstrand och Kälarne som beror på vikarie.
VI beräknar att det är klart till ca 10:00.