Försening i distributionen onsdag 6/3

I Hornsberg på Frösön så blir distributionen idag försenad eftersom en ny vikarie kör distriktet.
Vi beräknar att utdelningen där är klar ca 08:30.