Försening i distributionen onsdag 15 maj

Idag har vi en försening i Hammarstrand och Kälarne som beror på fordonshaveri.
En del abonnenter kommer få sin tidning imorgon istället.