Försening i distributionen onsdag 12 april

Idag har vi en försening i Nälden och Alsen som beror på sjukdom.
Vi beräknar att det är klart till ca 09:00.