Försening i distributionen måndag 22 april

På grund av sjukdom blir distributionen idag försenad i Brunflo och Pilgrimstad.
Vi beräknar att utdelningen där blir klar ca 08:00.