Försening i distributionen måndag 20/2

Idag har vi en försening i distributionen på grund av sjukdom.

Den gäller Odenslund-Odenskog. Vi beräknar att utdelningen där är klar ca 07:30.