Försening i distributionen lördag den 6 augusti

Idag har vi två stycken förseningar som beror på sjukdom.

Den första förseningen gäller Odenslund.
Här beräknar vi att det är klart till ca 09:30.

Den andra förseningen gäller Valla, Frösön.
Här beräknar vi att det är klart till ca 10:00.