Försening i distributionen lördag den 5 mars

Idag har vi en försening som beror på sjukdom.

Områdena som berörs är Odenslund och Marielund.
Vi beräknar att det är klart till ca 07:30.