Försening i distributionen lördag den 21 maj

Idag har vi en försening i Lit och Häggenås som beror på distriktsomläggning.
Vi beräknar att det är klart till ca 08:30.