Försening i distributionen lördag 3/2

På grund av sjukdom blir distributionen även idag försenad i Odenslund.
Vi beräknar vara klara där ca 08:00.