Försening i distributionen lördag 20/1

På grund av ett bilhaveri så blir distributionen i Hammerdal och Föllinge kraftigt försenad.
Vi försöker få ut tidningarna under dagen. Om vi inte lyckas med det så kommer de delas ut på måndag.