Försening i distributionen lördag 13/1

På grund av halka och snö så blir vissa prenumeranter utan tidning idag på landsbygden omkring Hammarstrand.
De som blir utan idag får sin tidning på måndag.