Försening i distributionen fredag den 20 maj

Idag har vi två stycken förseningar som beror på distriktsomläggning samt ny vikarie.

Områdena som är berörda är Lit, Häggenås, Svenstavik och Myrviken.
Vi beräknar att det är klart till ca 08:30.