Försening i distributionen fredag 5 april

På grund av sjukdom blir det idag försenat i Söder och nedre Torvalla.
Vi beräknar vara klara med distributionen där ca 10:00.