Försening i distributionen fredag 2/2

På grund av sjukdom blir distributionen idag försenad i Odenslund.
Vi beräknar vara klara där ca 08:00.