Försening i distributionen fredag 19/1

På grund av ett bilhaveri så blir distributionen i Mattmar, Trångsviken och Ytterån kraftigt försenad.
Vi försöker få ut tidningarna under dagen, annars delas de ut imorgon.