Försening i distributionen 23 december

Idag har vi en försening i centrala Östersund som beror på sjukdom.
Vi beräknar att det är klart till ca 10:00.

Sedan har vi även en försening i Ytterån och Tullus som beror på fordonsproblem.
Vi beräknar att det är klart till ca 09:00.