Försening i distributionen 2 december

Idag är utdelningen i Östersund, stadsdelarna Körfältet samt Remonthagen försenad pga sjukom.

Vi beräknar att det är utdelat där ca 08.00