Försening Bräcke Gällö måndagen den 25 maj

Försening i Bräcke och Gällö på grund utav en vägtransport som blockerar vägen.
Tidningarna bör vara utdelade till kl 09.00