Försening 10/5

Idag 10/5 är utdelningen i Hammerdal och Föllinge, med närliggande byar, något försenad på grund av sjukdom. Utdelningen är klar ca 09.00.