Distributionsförseningar i Östersund, torsdag 20/6.

Idag har vi förseningar i följande områden och orter ;

Östersund ;

Eriksberg, Solliden och Björkbacka till klockan 12.00