Distributionsförseningar i Östersund och Torvalla

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande områden:

Torvalla till klockan 8:00

Östersund till klockan 9:00