Distributionsförseningar i Östersund idag lördag den 4 april 2020

Idag är det sent i:
Valhall och körfältet – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 10.00