Distributionsförseningar i Östersund fredag 29/3

Idag är det förseningar i följande område ;

Karlslund ; tidningarna delas ut under hela förmiddagen.