Distributionsförseningar i Östersund fredag 22 februari

Idag är tidningsdistributionen försenad i Östersund. Gäller områdena Lungvik, Eriksberg och Solliden fram till klockan 9:00.