Distributionsförseningar i Östersund, fredag 10/5.

Idag är utdelningen försenad på följande områden och tidningarna kommer delas ut under dagen ;

Solliden och Karlslund